Держслужбовці підвищують свою кваліфікацію

imgsizeУ Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів завершилась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за професійною програмою державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування уперше прийнятих на державну службу та службу в органи самоврядування.

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування повинні володіти базовими знаннями й уміннями, необхідними для роботи в умовах демократизації українського суспільства, суттєвих змін у законодастві України, розвитку конкуренції та громадянського суспільства, світових процесів глобалізації та інформатизації.

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування розроблена відповідно до вимог чинних законів України, підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують питання державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, організації та функціонування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині, що стосується реформування органів державної влади та місцевого самоврядування.

Мета навчання за Професійною програмою – розвиток професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, що складає основу управлінської компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, відпрацювання умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних та соціальних реформ.

За інформацією директора Центру Сергія Демченка, учасниками навчання за професійною програмою зараховані 68 державних службовців та 26 посадових осіб органів місцевого самоврядування уперше прийнятих на державну службу і службу в органи місцевого самоврядування.

Програма семінару передбачає дві навчальні сесії і завершиться захистом випускної роботи, під час якого слухачі продемонструють засвоєння теоретичних знань щодо основних напрямів державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ; положень конституційно-правової модернізації держави; стратегії реформування державного управління; інтеграційних процесів України; володіння українською діловою мовою та фахові компетентності.

Реалізовували програму першої сесії семінару керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.

За інформацією обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Автор статті