Держслужбовці ОДА вивчали особливості управлінської комунікативної компетентності

В умовах трансформації управлінських відносин на публічній службі особливого значення набуває комунікативна компетентність керівника, його вміння цілеспрямовано спілкуватись із підлеглими та колегами, володіти універсальними психологічними методами і прийомами, що спрямовані на створення умов для ефективної роботи всього колективу

Днями у Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбувся тренінг управлінської комунікативної компетентності для державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Протягом трьох днів учасники тренінгу мали можливість пройти професійне навчання та підвищити рівень своїх вмінь і навичок щодо формування ключових компетенцій управління людьми, зокрема планування і організації управлінської діяльності, постановки задач, мотивації та контрою роботи підлеглих, делегування повноважень, ефективного планування часу, тощо.

В ході тренінгу держслужбовці відпрацьовували психологічні аспекти взаємодії людей в малих групах, стилі управління підлеглими, інструменти ефективних комунікацій та методи забезпечення якісної групової взаємодії. За допомогою практичних вправ, рольових ігор, практикумів і кейс-стаді учасники розвивали свої комунікативні навички та демонстрували практичні вміння приймати ефективні управлінські рішення.

До реалізації програми професійного навчання залучили досвідчених викладачів-тренерів.

За словами директора Центру Сергія Демченка, аналіз моніторингу рівня задоволеності якістю проведеного професійного навчання свідчить про те, що тренінг був практико-орієнтованим, дав реальну можливість оволодіти інструментами управління персоналом, навчитися виявляти мотивуючі фактори, формувати управлінську культуру через заохочення відкритої комунікації і приймати ефективні управлінські рішення.

За інформацією Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

 

Автор статті