Державні службовці Черкащини підвищували свій рівень знань ділової української мови

1541084318Постійно діючий семінар «Ділова українська мова» відбувся в Черкасах. Він об’єднав керівників, спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату обласної ради, Черкаського міськвиконкому, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Навчання відбулися у межах Програми підтримки української мови в Черкаській області на 2017–2020 роки, з метою зміцнення статусу української мови як державної, в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 

За інформацією директора Центру Сергія Демченка, вищий навчальний заклад має багаторічний досвід проведення семінарів з мовної підготовки – відповідно до Плану-графіка в Центрі щорічно відбуваються два постійно діючі семінари «Ділова українська мова», а навчальні модулі з підвищення рівня мовної компетентності включені до програм короткострокових тематичних семінарів.

Під час навчання слухачі отримали нові теоретичні знання щодо лексико-фразеологічних норм; морфологічних особливостей мови документів; функціонального призначення прикметників, числівників, займенників, прислівників у мові ділових паперів; системи дієслівних утворень; застосування службових слів у діловому мовленні; особливостей ораторського мистецтва. Публічні службовці удосконалили вміння використовувати мовні засоби ділового стилю і відпрацювали навички ведення ділової бесіди, опанували особливості публічного виступу. Програму семінару розробила та реалізовувала завідувач кафедри Журналістики, реклами та PR –технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат філологічних наук Тетяна Бондаренко.

В умовах підвищення вимог до комунікативної діяльності державних службовців семінар є дієвим засобом професіоналізації державної служби регіону.

Автор статті