Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

Місце знаходження:
18000,м. Черкаси,
вул.  Хрещатик, 223
тел./факс (0472) 37-28-84,
37-23-93, 37-29-10
E-mail: ugkg-coda@ukr.net

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер з 09.00 до 18.15
п’ятниця з 09.00 до 17.00
обідня перерва з 13.00 до 14.00

Керівництво Департаменту

Demudenko

ДЕМИДЕНКО Сергій Миколайович

Директор Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
Приймальна:  37-28-84

Прийом громадян:
щопонеділка з 11.00 до 18.15

Lupkan

ЛИПКАНЬ Андрій Борисович

Заступник директора Департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства
Телефон:  50-02-98
E-mail: ugkg-coda@ukr.net

Прийом громадян:
щосереди з 11.00 до 17.00

Dmutrenko

ДМИТРЕНКО Василь Іванович

Заступник директора Департаменту – начальник управління містобудування  та  архітектури
Телефон:  37-29-10
E-mail:аrhitek.oda@ukr.net


Прийом громадян:
щовівторка з 09.00 до 13.00
щосереди з 16.00 до 18.00
 

Yakovleva

ЯКОВЛЄВА Алла Вікторівна

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення  – головний бухгалтер
Телефон: 50-02-86

 

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства є  структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що входить до системи органів виконавчої влади.

У своїй діяльності Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, обласної ради.

Основні завдання і функції

  • забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері будівництва. містобудування, архітектури та житлово-комунальногогосподарства:
  • координація діяльності суб’єктів містобудівної діяльності щодо комплексного розвитку територій населених пунктів в області;
  • забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів чинного законодавства, норм, правил та державних стандартів у сфері будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та контроль за їх реалізацією:
  • кон троль за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
  • сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
  • організація виконання державних програм, розроблення і реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, та їх реалізація;
  • впровадження правового, економічного та організаційного механізмів вирівнювання і стимулювання сталого розвитку районів та міст, здійснення заходів щодо подолання депресивності окремих територій області;
  • виконання функцій управління у сфері будівництва об’єктів інфраструктури області, координації діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ і організацій будівельної індустрії та житлово-комунального господарства області;
  • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів відповідних рад;
  • координація в межах своєї компетенції діяльності суб’єктів природних монополій;
  • проведення інвестиційної політики в процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх спорудженням;
  • аналіз стану інфраструктури в області та підготовки пропозицій до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, будівництва і благоустрою населених пунктів;
  • аналіз стану містобудування та будівництва на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів на території області та іншої містобудівної документації;
  • координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів культурної спадщини;
  • здійснення технічного нагляду за об’єктами будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів на об’єктах всіх форм власності;
  • своєчасне і ефективне використання бюджетних коштів, коштів інвесторів, коштів фондів та інших незаборонених джерел, під час виконання визначених завдань;
  • організація ведення містобудівного кадастру;
  • енергоефективність та енергозбереження;
  • здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

  «Підбиття підсумків конкурсу»
  обласного конкурсу з благоустрою населених пунктів області «Територія комфорту»

  Паспорти бюджетних програм на 2017 рік Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації