Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Адреса:

18001, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, к. 142

тел/факс 37-64-91.

E-mail: urp.ck@ukr.net – офіційна електронна адреса (канцелярія)

E-mail: inf-oda@ukr.net – електронна адреса управління інформаційної політики (інформація на сайт ОДА)

E-mail: inf-public@ukr.net – для надсилання запитів на публічну інформацію

 

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 9.00 – 18.15

п’ятниця 9.00 – 17.00

обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Основні завдання і функції:

1) моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в області та реалізація завдань державної політики на території області;

2) забезпечення реалізації в області державної політики  в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин;

3) організація та контроль за виконанням на території області законодавства України щодо підготовки й проведення виборів та референдумів;

4) моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами на території області;

5) сприяння:

взаємодії облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), видавництвами;

реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності ЗМІ;

6) організація:

доступу до публічної інформації в облдержадміністрації;

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

 

Керівництво Департаменту та дні прийому громадян

ПАСІЧНИК
Сергій Леонідович

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Приймальна: 37-64-91

Дні прийому:

щосереди
(9.00 – 13.00)

щоп’ятниці
(14.00 – 18.00)

Перший заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Приймальна: 37-44-31

 

ПЕТРОВА
Олена Григорівна

Заступник директора Департаменту – начальник управління інформаційної політики

Приймальна: 37-27-51

Дні прийому:

щовівторка
(9.00 – 13.00)

щочетверга
(14.00 – 18.00)

ФЕДЧЕНКО
Тетяна Антонівна

Заступник начальника управління внутрішньої політики

Телефон: 37-44-75

 

КРАВЧЕНКО
Олександр Петрович

Заступник начальника управління інформаційної політики

Телефон: 37-30-67

 

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує:

виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Держкомтелерадіо України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради у межах повноважень Департаменту та здійснює контроль за їх реалізацією;

доступ до публічної інформації в облдержадміністрації в межах компетенції Департаменту та забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації, доручень голови облдержадміністрації, рішень колегії облдержадміністрації та проектів рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

висвітлення офіційних та інших візитів, зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок, а також інших заходів за участю керівництва облдержадміністрації в регіоні та за його межами;

за дорученням керівництва облдержадміністрації заходи з нагоди відзначення державних свят, важливих дат всеукраїнського та обласного рівня;

розроблення, виготовлення та розповсюдження суспільно-значимої інформаційно-презентаційної продукції;

роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Департаменту;

забезпечує:

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

інформаційне наповнення сторінок офіційного веб-порталу облдержадміністрації шляхом оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток області та держави вцілому;

підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також інших питань, надає відповідну організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації в проведенні таких консультацій;

взаємодію облдержадміністрації з інститутами громадянського суспільства, аналізує їх діяльність, готує пропозиції щодо залучення зазначених інститутів до вирішення суспільно-політичних і соціально-економічних питань регіону, вивчення громадської думки;

узгодженість дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з упорядкуванням, оптимізацією та своєчасним оновленням зовнішньої реклами на території області;

ефективну взаємодію із ЗМІ, підтримку діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності облдержадміністрації в ЗМІ;

надання державної підтримки вітчизняному книговиданню та ЗМІ;

захист персональних даних;

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

надає:

адміністративні послуги у межах повноважень Департаменту;

пропозиції на включення в установленому чинним законодавством порядку суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

методичну, організаційну допомогу з питань, що належать до компетенції Департаменту, місцевим осередкам політичних партій, громадським організаціям, ЗМІ, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності;

пропозиції щодо відзначення обласними та державними нагородами представників інформаційної сфери та громадськості;

здійснює:

повноваження, делеговані обласною радою;

організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації та співпрацює з іншими допоміжними органами облдержадміністрації;

моніторинг, аналіз і прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів, забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;

моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує вищі органи влади і громадськість про результати їх розгляду;

моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами (рекламних щитів, лайт-боксів, сіті-лайтів, білбордів, призматронів) на території області, вносить

в установленому порядку пропозиції щодо їх оновлення та впорядкування;

моніторинг висвітлення у ЗМІ діяльності облдержадміністрації, організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;

ефективне й цільове використання відповідних бюджетних коштів;

виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в межах повноважень Департаменту;

реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом в межах повноважень Департаменту;

виконує доручення керівництва облдержадміністрації, Держкомтелерадіо України;

вживає заходів:

для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у регіоні;

співпрацює з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в підготовці інформаційних матеріалів у межах компетенції Департаменту;

готує:

матеріали до виступів і доповідей голови облдержадміністрації на нарадах, колегіях, прес-конференціях, брифінгах, зустрічах тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту;

інформацію для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, керівництва облдержадміністрації про стан і тенденції суспільно-політичних процесів, виконання завдань державної і регіональної політики та основні події соціально-економічного життя області;

аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону;

сприяє:

створенню умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;

організації просвітницьких кампаній для представників інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної політики;

реалізації та вдосконаленню, у межах компетенції Департаменту, програм перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

створенню системи суспільного телерадіомовлення, впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;

узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організовує, контролює та координує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення на території області референдумів і виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, вносить пропозиції з удосконалення виборчого законодавства в межах повноважень Департаменту;

реалізує та контролює дотримання чинного законодавства щодо прав національних меншин, узагальнює практику його застосування;

вивчає та аналізує тенденції етнічного, національного, етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних відносин, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;

розробляє макети зовнішньої соціальної реклами з нагоди державних свят;

аналізує і координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, висвітлення у ЗМІ завдань, що випливають із актів органів державної влади вищого рівня;

проводить моніторинг дотримання ЗМІ та суб’єктами видавничої справи чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;

аналізує та узагальнює інформацію щодо ситуації в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення і розвиток інформаційної галузі в області, її інфраструктури;

готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань, „круглих столів“, що проводяться

за участі керівництва облдержадміністрації;

розробляє методичні рекомендації, інформаційно-довідкові матеріали з питань реалізації в області державної політики в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин, надає методичну й практичну допомогу іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать

до компетенції Департаменту;

розглядає:

питання, пов’язані з реалізацією завдань державної та регіональної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

звернення громадян, підприємств, установ та організацій, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції Департаменту;

за дорученням голови облдержадміністрації або його заступників питання, що належать до компетенції Департаменту;

опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад у частині повноважень Департаменту;

реалізує в межах своїх повноважень норми державної політики у сфері дотримання державної таємниці;

готує пропозиції до проектів місцевого бюджету й програм   соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до компетенції Департаменту;

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

бере участь у:

розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації та інших нормативно-правових актів, головними розробниками яких є структурні підрозділи у межах компетенції Департаменту;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади у межах компетенції Департаменту;

у підготовці проектів договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Департаменту;

у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

взаємодіє з:

регіональними, всеукраїнськими та закордонними ЗМІ, а також журналістами з метою вчасного, оперативного та об’єктивного поширення інформації про діяльність керівництва облдержадміністрації через ЗМІ;

прес-службами вищих посадових осіб України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ області з метою забезпечення широких зв’язків з громадськістю за допомогою ЗМІ;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

Декларація Пасічника Сергія Леонідовича за 2015 рік

Декларація Петрової Олени Григорівни за 2015 рік

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.