Департамент фінансів

Місце знаходження
18000, м.Черкаси,
бульвар Т.Г.Шевченка, 185,
тел./факс (0472) 37-14-06, тел. 37-27-34
e-mail: info@gfu.ck.ua

knopka_facebook

Основні завдання і функції

  • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;
  • складання розрахунків до проекту обласного бюджету і подання на розгляд облдержадміністрації;
  • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;
  • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
  • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених обласною радою;
  • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів області.

   

  Графік проведення прямого телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія” у Департаменті фінансів Черкаської обласної державної адміністрації на III квартал 2017 року

  Наказ про порядок роботи прямого телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія”

   

  Керівництво  Департаменту фінансів  та дні прийому громадян

  Прізвище, ім’я,по-батькові
  Посада
  Дні прийому
  Години прийому
  Телефон
  Кабінет
  Кравченко Наталія Миколаївна Директор Департаменту фінансів

  2-й понеділок місяця

  4-й четвер місяця

  10.00 – 11.00

  10.00 – 11.00

  37-27-34

  № 212

  Митюк Тетяна Сергіївна Заступник директора Департаменту -начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету

  щосереди

  щоп’ятниці

  09.00 – 13.00

  09.00 – 13.00

  33-52-01

  № 220

   

  Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

   • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує окремі соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
   • організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва облдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами облдержадміністрації матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву облдержадміністрації;
   • c кладає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, вносить за пропозицією головних розпорядників коштів зміни до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
   • здійснює протягом бюджетного періоду контроль за відповідністю розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
   • перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
   • здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
   • організовує виконання обласного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
   • здійснює прогнозування доходів обласного бюджету в процесі його виконання, забезпечує аналіз доходів та видатків;
   • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиціїщодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
   • розглядає, у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
   • готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету.