Департамент фінансів

Місце знаходження
18000, м.Черкаси,
бульвар Т.Г.Шевченка, 185,
тел./факс (0472) 37-14-06, тел. 37-27-34
e-mail: info@df.ck.gov.ua

knopka_facebook

Основні завдання і функції

  • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;
  • складання розрахунків до проекту обласного бюджету і подання на розгляд облдержадміністрації;
  • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;
  • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
  • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених обласною радою;
  • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів області.

   

  Графік проведення прямого телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія” у Департаменті фінансів Черкаської обласної державної адміністрації на III квартал 2017 року

  Наказ про порядок роботи прямого телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія”

   

  Керівництво  Департаменту фінансів  та дні прийому громадян

  Прізвище, ім’я,по-батькові
  Посада
  Дні прийому
  Години прийому
  Телефон
  Кабінет
  Кравченко Наталія Миколаївна Директор Департаменту фінансів

  2-й понеділок місяця

  4-й четвер місяця

  10.00 – 11.00

  10.00 – 11.00

  37-27-34

  № 212

  Митюк Тетяна Сергіївна Заступник директора Департаменту -начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету

  щосереди

  щоп’ятниці

  09.00 – 13.00

  09.00 – 13.00

  33-52-01

  № 220

   

  Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

   • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує окремі соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
   • організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва облдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами облдержадміністрації матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву облдержадміністрації;
   • c кладає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, вносить за пропозицією головних розпорядників коштів зміни до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
   • здійснює протягом бюджетного періоду контроль за відповідністю розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
   • перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
   • здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
   • організовує виконання обласного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
   • здійснює прогнозування доходів обласного бюджету в процесі його виконання, забезпечує аналіз доходів та видатків;
   • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиціїщодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
   • розглядає, у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
   • готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.