Управління агропромислового розвитку

Місце знаходження:
18000, м.Черкаси,
вул. Смілянська, 131/1,
тел. 36-07-60  факс 63-77-64
e–mail : reform2010@ukr.net reform2010@apkck.gov.ua
Офіційний веб-сайт: http://apkck.gov.ua/

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер з 9.00 до 18.15
п’ятниця з 9.00 до 17.00
обідня перерва з 13.00 до 14.00  

 

КЕРІВНИЦТВО
УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Назва посади
Прізвище, ім’я, по батькові
Номер телефону
Часи прийому

Начальник управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

КОЛОДКА
Ігор Леонідович

36 07 60

Вівторок

900-1300
1600-1700

Заступник начальника управління – начальник відділу оренди землі та водних об’єктів  

ТОЧЕНИЙ
Іван Григорович

65 49 59

Четвер

900-1300
1600-1700

Начальник відділу
організації виробництва та інженерного забезпечення

СОКИРКО
Валентина Дмитрівна

63-28-68

 

Заступник начальника відділу організації виробництва та інженерного забезпечення

ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Анатолій Григорович

63 09 37

 

Начальник відділу
економіки виробництва, продовольчої безпеки та мобілізаційної роботи

ШЕНДРИК
Тетяна Володимирівна

63 09 26

 

Заступник начальника  відділу економіки виробництва, продовольчої безпеки та мобілізаційної роботи

МОНКЕ
Тетяна Олександрівна

63 27 67

 

Начальник відділу
інформаційно-аналітичної діяльності та роботи з персоналом

ГРИЧАНЮК
Оксана Валеріївна

63 77 64

 

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансово-кредитного забезпечення – головний бухгалтер

КРАМАР
Світлана Василівна

63 26 08

 

 

Основними завданнями управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
  • участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій області;
  • організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
  • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області.

  Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області;
  2) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
  3) вносить Мінагрополітики України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємства на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
  4) готує пропозиції щодо формування регіональних продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом продовольчого резерву;
  5) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникамз питань науково-технічних розробок, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
  6) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
  7) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань дотримання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та витрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
  8) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
  9) розробляє і вносить пропозиції обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
  10) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь в здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
  11) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичне надходження в область;
  12) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів  у аграрному секторі економіки;
  13) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоеталону, інших альтернативних видів паливата відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
  14) готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціямив агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
  15) реалізує разом з відповідними науково-дослідними,дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
  16) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить обласній державній адміністрації пропозиції  до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
  17) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
  18) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
  19) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України, законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
  20) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку та вносить пропозиції щодо її фінансування;
  21) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
  22) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку області на відповідному рівні;
  23) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринків;
  24) сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;
  25) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Про утворення тимчасової діючої конкурсної з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів та Полодення про неї

Про надання Жашківському виробничому управлінню житлово-комунального господарства дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

Центр розвитку багатофункціональних кооперативів

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.