5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища

33У 1972 році в Стокгольмі відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища, за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Саме тому Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища, який покликаний поглибити суспільне усвідомлення необхідності збереження і покращення довкілля.

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом не лише посилило економічні інтеграційні процеси, а й стало насамперед юридичним підґрунтям євроінтеграції у природоохоронній галузі. Зокрема, співробітництво між Україною та ЄС має на меті:

  • збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища;
  • захист громадського здоров’я;
  • розсудливе та раціональне використання природних ресурсів;
  • заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища.

Вже більше року в Україні працює нова модель процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, яка повністю співпадає з вимогами ЄС щодо охорони довкілля. Згідно з Директивами ЄС ухвалили два Закони України, а саме: Закон «Про оцінку впливу на довкілля» та Закон «Про стратегічну екологічну оцінку».

Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Визнаючи, що процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових заходів, Верховна Рада України затвердила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон, яким затверджено Стратегію, вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Зокрема, в Стратегії йдеться про те, що нинішня система моніторингу вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам. Тому, система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Окрім того, внесли зміни до Водного кодексу України щодо управління водними ресурсами за басейновим принципом. На сьогодні розробляють плани управління для 9 річкових басейнів.

На виконання Національної стратегії управління відходами в Україні розпорядженням КМУ затвердили Національний план управління відходами до 2030 року та доручили обласним державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні плани управління відходами до 2030 року.

Наразі для розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року створюють робочу групу обласної державної адміністрації, до складу якої ввійдуть представники облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та, за згодою, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань та ін.

Соціально-економічний розвиток області невід’ємно пов’язаний з охороною довкілля, вирішенням екологічних проблем та ризиків у регіоні.

Задля вирішення екологічних проблем в області розробили Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року та план її реалізації на 2018 – 2020 роки, говорить заступник керівника Управління екології та природних ресурсів ОДА Людмила Довга.

– Для ефективної реалізації Стратегії, вирішення екологічних проблем області діє затверджена рішенням обласної ради обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки, – говорить Людмила Володимирівна. – Мета Програми – дотримання вимог екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації в області; підвищення ефективності реалізації регіональної екологічної політики.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів державного бюджету (Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), коштів місцевих бюджетів, коштів за угодами про соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими товаровиробниками, власних коштів суб’єктів господарювання, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Зауважимо, торік Програму втілювали шляхом реалізації 33 природоохоронних заходів (12 реалізовано повністю) за напрямками: охорона і раціональне використання водних ресурсів, охорона атмосферного повітря, збереження природно-заповідного фонду, розвиток екомережі, охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу, раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, охорона і раціональне використання земель, наука, інформація і освіта.

Визначили й перелік перспективних до заповідання територій та об’єктів. Він налічує 38 пунктів. За період дії Програми оголошено 7 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 15,54 га, з них у 2018 році рішенням обласної ради оголосили 4 об’єкти. Тривають роботи щодо підготовки матеріалів ще по 5 перспективних до заповідання об’єктах.

Автор статті