16 вересня – Міжнародний день захисту озонового шару.

озонУ згадку про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолету на поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті, у світі щороку відзначать Міжнародний день захисту озонового шару. Припадає він на 16 вересня. Започаткували його відзначення 19 грудня 1994 року.

Озоновий шар – це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що складається з особливої форми кисню – озону. Озоновий шар починається на висотах близько 8 км над полюсами (чи 17 км над екватором) і сягає висоти приблизно 50 км. Однак щільність озону дуже низька, і якщо стиснути його до щільності, яку має повітря біля поверхні Землі, то товщина озонового шару не перевищить 3,5 мм. Озон утворюється, коли сонячне ультрафіолетове випромінювання бомбардує молекули кисню.

Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття.

Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких, як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотири хлористий вуглець, знищують озоновий шар Землі. Результатом руйнування озонового шару є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

На сьогодні Сторонами Монреальського протоколу стали 191 країна (включаючи країни Європейського Союзу як одиницю).

Відповідно до цієї угоди, уряд кожної країни виконує вимоги, що пов’язані із вилученням з обігу та припиненням виробництва озоноруйнуючих речовин за обумовленими графіками.

В 1985 році Україна підписала, а в 1986 році ратифікувала Віденську конвенцію про охорону озонового шару. На основі Віденської конвенції 20 вересня 1988 року Україна приєдналася до Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар.

Поетапна відмова від споживання і виробництва озоноруйнуючих речовин сприятливо позначається на кліматі Землі.

Оскільки більшість озоноруйнуючих речовин є могутніми парниковими газами, відмова від них служить скороченню викидів парникових газів. Технічні групи, створені у режимі охорони озонового шару і моніторингу зміни клімату, на практиці відзначили, що скорочення викидів озоноруйнуючих речовин призвело до скорочення парникових газів в об’ємі, рівному декільком мільярдам тонн еквівалента двоокису вуглецю. Завдяки цим колосальним скороченням Монреальський протокол відіграє ключову роль в глобальній боротьбі із зміною клімату.

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» передбачено зменшення кількості парникових газів на 60% від рівня 1990 року. Якщо в 1990 році їх викиди по області становили 10,1 млн. т. то в 2030 їх кількість повинна становити 4 млн. т. Фактичні викиди парникових газів від стаціонарних джерел області в 2018 році становили 2,7 млн. т. (2,1% від загальних викидів парникових газів України).

В Черкаської області речовини, що руйнують озоновий шар не виробляються. Хлорфторвуглеводні (фреони) використовуються тільки в сервісному обслуговуванні.

Заміна озоноруйнуючих речовин на нові озонобезпечні замінники в області здійснюється ПрАТ «Техносервіс 2011». Товариство в своїй діяльності використовує устаткування для збирання та відновлення озоноруйнівних речовин, яке отримане за рахунок гранту Всесвітнього екологічного Траст-фонду на підставі Угоди від 15.10.2002 між ЗАТ «Техносервіс» та Мінприроди України.

Кожен з нас в силах вплинути на стан озонового шару, обмеживши використання озоноруйнуючих речовин у побуті, зменшити використання товарів які мають інформаційні етикетки та екологічне маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і продукції, що їх містить, відповідно до вимог Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин.

За інформацією управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

 

 

Автор статті